Wat kosten behandelingen

Tarieven

Kosten

Psychologiepraktijk Veldkamp is een vrijgevestigde zorgaanbieder die behandelingen biedt die vallen binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet wanneer je ouder bent dan 18 jaar.

Psychologiepraktijk Veldkamp is een contractvrije psycholoog, dat wil zeggen dat er geen contracten met verzekeraars zijn afgesloten. Dat betekent dat de eindrekening door jou zelf betaald moet worden aan Psychologiepraktijk Veldkamp. Jij kan de factuur vervolgens declareren bij jouw zorgverzekeraar. 

Tarieven

Sinds 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd.

De bijbehorende tarieven zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald. De meest voorkomende tarieven zijn:

intake van 75 minuten (incl. administratie tijd) : € 199,03

sessie van 45 minuten (incl. administratie tijd) : € 120,99  

sessie van 60 mintuten (incl. administratie tijd): € 143,71

Hoeveel vergoed wordt verschilt per verzekeringspolis. Meestal wordt tussen de 60 en 90 % vergoed. Het is aan te raden om met je verzekering te bellen zodat je goed weet wat de vergoeding is die jij krijgt. Geef hierbij aan dat je bij een vrijgevestigd, Big-geregistreerde GZ-psycholoog in behandeling wil gaan die contractvrij werkt binnen de basis-ggz. 

Aan het einde van de maand verstuur ik de facturen met de sessies van die maand. Die dien je zelf te betalen en kan je declareren bij je verzekeraar

Hoe weet je of de behandeling vergoed wordt?

Over het algemeen wordt tussen de 60 en 90 % vergoed. Informeer van tevoren goed bij je zorgverzekeraar welke vergoeding je krijgt. Geef aan dat je bij een vrijgevestigd, Big-geregistreerde GZ-psycholoog in behandeling gaat binnen de basis-ggz, die contractvrij werkt.

Tip: aan het einde van ieder kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of verzekeraar.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Ja. Voor een behandeltraject is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig. De keuze van het traject wordt bepaald door de aard en ernst van de klachten.

Wordt alles vergoed?

Dat hangt af van jouw polis. Je bent zelf verantwoordelijk om dit goed uit te zoeken bij je zorgverzekeraar. Psychologiepraktijk Veldkamp is hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk. De factuur dient binnen 30 dagen voldaan te zijn. Je hebt dan nog tijd om binnen die 30 dagen een vergoeding terug te krijgen van zijn zorgverzekeraar. 

Behandeling zonder verwijzing

Als je geen verwijzing hebt of wilt van de huisarts, bedragen de kosten voor psychologische begeleiding € 100,00 per sessie van 45 minuten (en 15 minuten administratie).

Afspraak afzeggen

Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden bij jou in rekening gebracht en niet bij de verzekeraar. De verzekeraar betaalt alleen de daadwerkelijk verleende zorg. Ik reken voor gemiste of te laat geannuleerde afspraken mijn reguliere tarief van 95 euro. Bijvoorbeeld: je wil je afspraak op vrijdag om 10 uur afzeggen, dan zorg je dat je mij dit donderdag voor 10 uur laat weten.

Goed om te weten

  • Als je jonger bent dan 18 jaar wordt de behandeling niet vergoed, Psychologiepraktijk Veldkamp heeft geen contracten met de gemeente die deze zorg vergoedt
  • Let op je eigen risico (385 euro in 2022)
  • Bij twijfel over vergoeding: check het altijd zelf bij je zorgverzekeraar
Psychologiepraktijk Veldkamp
Laten we kennis maken

Je kunt mij bereiken via mail of telefoon

info@praktijkveldkamp.nl of bel 06-14773339