Wat kosten behandelingen

Tarieven

Kosten

Psychologiepraktijk Veldkamp is een vrijgevestigde zorgaanbieder die behandelingen biedt die vallen binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet wanneer je ouder bent dan 18 jaar.

Psychologiepraktijk Veldkamp is een contractvrije psycholoog, dat wil zeggen dat er geen contracten met verzekeraars zijn afgesloten. Dat betekent dat de eindrekening door jou zelf betaald moet worden aan Psychologiepraktijk Veldkamp. Jij kan de factuur vervolgens declareren bij jouw zorgverzekeraar. 

Tarieven

Wettelijk is een tarief vastgesteld voor de volgende psychologische behandelingen (per 1 januari 2021)

Basis GGZ Kort: 294 minuten  (ongeveer 3 tot 4 sessies)      
€ 522,13

Basis GGZ Middel: 495 minuten (ongeveer 5 tot 7 sessies)                                    
€ 885,01

Basis GGZ Intensief: 750 minuten (ongeveer 8 tot 10 sessies)                                
€ 1.434,96

Als je na het intakegesprek toch niet start met een behandeling wordt dat een onvolledig behandeltraject genoemd. De kosten daarvoor zijn € 228,04

In het eerste gesprek bepalen we samen voor welk traject jij in aanmerking komt

Hoe weet je of de behandeling vergoed wordt?

Bij vrije keuze van behandelaar of Restitutiepolis krijg je 100% vergoed afgezien van het eigen risico. Bij een basispolis is dat ongeveer 70 tot 90%. Informeer van tevoren goed bij je zorgverzekeraar welke vergoeding je krijgt. Geef aan dat je bij een vrijgevestigd, Big-geregistreerde GZ-psycholoog in behandeling gaat binnen de basis-ggz, die contractvrij werkt.

Tip: aan het einde van ieder kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of verzekeraar.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Ja. Voor een behandeltraject is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig. De keuze van het traject wordt bepaald door de aard en ernst van de klachten.

Wordt alles vergoed?

Dat hangt af van jouw polis. In veel gevallen wordt alles vergoed en soms maar een deel. Je bent zelf verantwoordelijk om dit goed uit te zoeken bij je zorgverzekeraar. Psychologiepraktijk Veldkamp is hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk. De factuur dient binnen 30 dagen voldaan te zijn. Je hebt dan nog tijd om binnen die 30 dagen een vergoeding terug te krijgen van zijn zorgverzekeraar. 

Behandeling zonder verwijzing

Als je geen verwijzing hebt of wilt van de huisarts, bedragen de kosten voor psychologische begeleiding € 100,00 per sessie van 45 minuten (en 15 minuten administratie).

Afspraak afzeggen

Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden bij jou in rekening gebracht en niet bij de verzekeraar. De verzekeraar betaalt alleen de daadwerkelijk verleende zorg. Ik reken voor gemiste of te laat geannuleerde afspraken mijn reguliere tarief van 95 euro. Bijvoorbeeld: je wil je afspraak op donderdag om 10 uur afzeggen, dan zorg je dat je mij dit woensdag voor 10 uur laat weten.

Goed om te weten

  • Als je jonger bent dan 18 jaar wordt de behandeling niet vergoed, Psychologiepraktijk Veldkamp heeft geen contracten met de gemeente die deze zorg vergoedt
  • Let op je eigen risico (385 euro in 2021)
  • Bij twijfel over vergoeding: check het altijd zelf bij je zorgverzekeraar
Psychologiepraktijk Veldkamp
Laten we kennis maken

Je kunt mij bereiken via mail of telefoon

info@praktijkveldkamp.nl of bel 06-14773339