Wat gebeurt er na je aanmelding

Werkwijze

Intake gesprek

Na je aanmelding bij Psychologiepraktijk Veldkamp plannen we een intakegesprek. Dit gesprek duurt 60 a 75 minuten en daarin kijken we samen wat je hulpvraag is, wat de doelen zijn binnen de behandeling en of er sprake is van een diagnose. 

Aan het eind van het gesprek bepalen we samen of we de behandeling gaan starten. Het werkt immers twee kanten op: jij moet het idee hebben dat ik iets voor jou kan betekenen, en ik moet het idee hebben dat ik jou ook daadwerkelijk kan helpen. Dat zijn belangrijke voorwaarden om de behandeling te starten.

Tot slot bespreken we de kosten van het traject en hoe je dit vergoed kan krijgen door je verzekeraar. Zie hiervoor ook tarieven.

Beroeps code

De Beroepscode van de gz-psycholoog kunt je vinden op de site van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Rechten

Als je besluit in behandeling te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou en de gz-psycholoog. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

De belangrijkste rechten als je in behandeling gaat, zijn:

Klachten

Mocht er in de behandeling iets zijn waar je ontevreden over bent, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met mij. Mocht je daar onverhoopt niet uitkomen, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij de Klachten- en Geschillenregeling van Psychologische en Pedagogische zorg. 

Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.

Psychologiepraktijk Veldkamp
Laten we kennis maken

Je kunt mij bereiken via mail of telefoon

esther@praktijkveldkamp.nl of bel 06-14773339